ลักษณะของป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ล่าสุดของประเทศไทย

ด้วยลักษณะของป้ายทะเบียนรถภายในประเทศไทย หากเป็นของป้ายทะเบียนแบบเก่าจะแตกต่างไปจากป้ายทะเบียนแบบใหม่ ซึ่งเราจะสามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจน โดยป้ายทะเบียนรถแบบใหม่นั้น จะสามารถพิจารณาและมองเห็นข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนป้ายทะเบียนรถแบบเก่า ถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงความชัดเจน แต่ในส่วนของตัวอักษรอาจจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก จนกระทั่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์นี้ กลายเป็นกระแสที่ทำให้เกิดป้ายทะเบียนสวยแบบใหม่เกิดขึ้น ส่วนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้น เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

 

ลักษณะของป้ายทะเบียนรถของไทยรูปแบบใหม่

 

-          ป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ของไทย จะมีขนาดประมาณ 15 x 34 เพียงเท่านั้น

-          ป้ายทะเบียนของไทยในรูปแบบใหม่ จะเป็นป้ายที่แสดงความชัดเจนผ่านตัวอักษร เพียงแค่ 2 บรรทัดเท่านั้น

-          สำหรับข้อมูลภายในป้ายทะเบียนรถบรรทัดแรก ถือได้ว่าเป็นตัวอักษรหมวดที่หนึ่ง และหมวดที่สอง ที่ถูกระบุไว้พร้อมกับหมายเลขทะเบียน

-          สำหรับข้อมูลภายในป้ายทะเบียนบรรทัดที่สอง ถือได้ว่าเป็นตัวอักษรเพื่อชี้แจงชื่อของจังหวัด แต่มีข้อยกเว้นในส่วนของอำเภอเบตง ของจังหวัดยะลา ให้กำหนดโดยใช้คำว่า เบตง นั่นเอง

-          ลักษณะของตัวอักษรประจำหมวด โดยเฉพาะหมายเลขทะเบียนรถ หรือตัวอักษรที่บอกชื่อของจังหวัด พร้อมทั่งขอบแผ่นป้าย มีการอัดเป็นรอยดุน

-          สำหรับตัวอักษรประจำหมวด พร้อมทั้งหมายเลขทะเบียนรถ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร และมีระดับความสูงไม่น้อยกว่า 6.2 เซนติเมตรด้วยกัน

-          ในส่วนของชื่อจังหวัดนั้น จะต้องมีการกำหนดภายในทะเบียนรถ ให้เป็นตัวเต็มเท่านั้น และจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร และมีระดับความสูงไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตรอีกด้วย

-          ภายในแผ่นป้ายทะเบียน จะต้องมีเครื่องหมายที่เป็นตัวอักษรระบุว่า ขส ซึ่งจะอยู่ภายในวงกลม ถูกอัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขาวของแผ่นทะเบียน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน

-          ในส่วนของตัวอักษรประจำหมวดนั้น ให้ใช้ตัวอักษรภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งตัวแรกจะต้องเป็นตัวที่บอกหมวดประเภทของรถ และสำหรับตัวที่สองถือได้ว่าเป็นตัววิ่ง นับได้ว่ามีจำนวนทั้งหมดประมาณ 39 ตัว

-          สำหรับหมายเลขทะเบียนรถ ที่ใช้ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 9999 ซึ่งอยู่ในแต่ละหมวดนั้น สรุปแล้วจะต้องมีรูปแบบที่เหมือนกับป้ายทะเบียนแบบเก่า ที่ถูกออกในวันที่ 1 เมษายน เพียงแต่ขนาดของตัวอักษรและตัวเลข จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแบบเดิม และเปลี่ยนตัวอักษรจากตัวกราฟฟิก ให้มาใช้ในรูปแบบตัวอักษรแบบมาตรฐานแทน

 

 

และนี่ก็คือภาพลักษณ์หรือลักษณะของป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ภายในประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่ามีการออกแบบและกำหนดขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบสนองในเรื่องของความชัดเจน และให้ข้อมูลทางด้านทะเบียนได้เป็นอย่างดี  

ทะเบียนรถ